Læring i en digital tid - Planleggingsdag
Free
Main goal

Utvikle læringsledelse i en digital tid og gjøre læringsprosessene for den enkelte relevante. Når du er ferdig med kurset skal du ha en plan for din egen utvikling som læringsleder  

Subgoals

Ha en ærlig oppfatning av egen rolle som læringsleder i utviklingsarbeid. 

Egenvurdering av digital kompetanse

Bli bevisst egne preferanser for utvikling og endring. 

Kunne tenke kreativt og utforskende for å motivere til læring i en digital tid. 

Kunne bruke ulike apper i undervsiningen slik at elevene får styrket sitt læringsarbeid, får tilpasset undervisning og vurdering for læring.

Apper som kan brukes i klasserommet
Blending technology and classroom learning: Jessie Woolley-Wilson at TEDxRainier
Oppgaver til filmen om blending technology
1.-4 kl. Woorkshop med Elen
5.-7. kl. Wookshop med innføring i klassenotatblokk
8.-10 kl. Fagteamsamarbeid hvor en ser på bruken av Ed Step
Mobil som verktøy
Telenor Mobil Reklame - Stil Om Fremtiden
Mobiloppgave
Inspirasjon og refleksjon
What If? Let's Reimagine Learning. Technology Can Help. | Kerry Gallagher | TEDxYouth@BHS
IKT-makkere
Pedagogisk analyse
Beskrivelse av pedagogisk analyse
What If? Let's Reimagine Learning. Technology Can Help. | Kerry Gallagher | TEDxYouth@BHS
Trivsel og motivasjon, boblekart
Kartlegging
Egenvurderingsskjema
Ord og uttrykk innen IKT som trenger en forklaring.
IKT-makkere
Utvikling eller endring ?....eller begge deler..? 
Who Moved My Cheese
Who Moved My Cheese by Spencer Johnson | Complete Book |
Teksten til "Who mooved my cheece?"
Who Moved My Cheese by Dr Spencer Johnson - Animated Book Summary
Ulike egenstudier 
OneNotekurs
Appleteacher
Microsoft education
Details
General works, Computer science and Information -> Computer science, knowledge & systems -> Generalities
Norway , Adult Education
Norwegian
5 hours
5 forks
Roles
Authors
Solfrid Thuestad
License
Creative Commons - Attribution - Non commercial - No derivatives
  • Free
Log In