Den første verdenskrigen (1914-1918)
Free
Main goal

Når du er ferdig med kurset skal du kunne...

DEN FØRSTE VERDENSKRIGEN

Hvorfor krigen ofte blir omtalt som "krigen som skulle ende alle kriger" / "the great war"

Hvorfor den første verdenskrigen brøt ut - bakenforliggende -og utløsende årsaker

Hvordan krigen utviklet seg

Hvordan det var å være soldat under den første verdenskrigen

Hvordan livet var for dem som ikke var soldater

Kjenne til sentrale personer og deres rolle i den første verdenskrigen

Hvordan freden skapte hat og bitterhet i Tyskland

Hvordan var det etter krigen og fredsavtalen - virkninger av den første verdenskrigen

Subgoals

Hvordan var det etter krigen og fredsavtalen - virkninger av den første verdenskrigen

Hvordan freden skapte hat og bitterhet i Tyskland

Hvordan krigen utviklet seg

Hvorfor den første verdenskrigen brøt ut - bakenforliggende -og utløsende årsaker

Modul 1: Hvorfor den første verdenskrigen brø...
Bakenforliggende -og utløsende årsaker til den første verdenskrigen
Spørsmål til teksten
Åsaker
Årsak
Modul 2: Hvordan krigen utviklet seg
Krigens forløp
Skriv et sammendrag
Skyttergravskrigen
Modul 3: Hvordan freden skapte hat og bitterhet i Tyskland
Versaillestraktaten
Freden som skapte hat og bitterhet for tyskerne
Versaillesfreden
Modul 4: Hvordan var det etter krigen og fredsavtalen - vir...
Virkning av Versaillesfreden
Inflasjon
Details
History & geography -> World history -> History
Norway , High School
Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
2 hours
28 learner completions
Roles
Authors
Kristina Dawood
Instructors
Kristina Dawood
License
Copyright
  • Free
Enroll to learn
X
EdStep uses cookies to deliver personalised content and for statistics. We also collect different kinds of information from or about you. By using this website, you agree to our use of cookies and data collection.