Hordan lage gode e-læringskurs?
Free
Main goal

Målet er å gi deg  gode råd om hva du bør tenke på når du skal lage e-læringskurs.

Subgoals

Teste og evaluere kurset.

Lage et godt manus.

Klarlegge rammenebetingelsene.

Tilrettelegge innhold for nettet.

Avdekke om det er behov for kurset.

Er kurset liv laga?
Suksessfaktorer
Øv deg på spørreundersøkelse
Hva er rammebetingelsene?
Klarlegg ressursbruken
Formuler målene
Øv på hovedmål og delmål
Definer målgruppen
Tilrettelegg innhold for nettet
Be om lov, og merk innholdet
Sørg for universell utforming (UU)
Sørg for kvalitet
Øv på kvalitet i praksis
Velg riktig innholdstype til budskapet
Samle inn stoff og strukturer det
Sørg for relevant og variert innhold
Lag disposisjonen og sjekk med bestiller
Manus som tekstdokument
Manus som tabell
Tips til manuset
Ble kurset som forventet?
Evaluering
Oppsummering
Details
General works, Computer science and Information
Norway , Adult Education
Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
1 hour
18 forks
Roles
Authors
Tom Forsmo
Johnny Myhr-Hansen
Liv Andreassen
Merete Lassesen
Tor-Martin Karlsen
Liv Dagrunn Andreassen
Kim Nordeng
Dag Olav Lereim
Sylvia Nordeng
License
Creative Commons - Attribution - Non commercial - Share alike
  • Free
Log In