Nyheter i siste versjon

EdStep er nå oppdatert med flere forbedringer, mest for de av dere som lager kurs eller underviser, men også litt for dere som tar kurs. Her er noen utvalgte hovedpunkter.

For deg som lager kurs

Du har nå bedre kontroll på hvordan kursene vises på markedsplassen og hvordan kursene promoteres. I tillegg til at du enkelt kan bruke kurs med klassen din kan du også gjøre kurset tilgjengelig for andre. Du finner innstillinger for dette under menygruppen «Publisering» i venstremenyen.

Her kan du velge hvem kurset er tilgjengelig for og under hvilke vilkår de er tilgjengelige. Du kan til og med sette at kursdeltakere og instruktører må betale for kurset. Du bestemmer.  

Vi har jobbet mye med kreditering, eller navngivelse – altså at personer og organisasjoner skal kunne krediteres korrekt. Derfor har vi omorganisert en del og du finner «Navngivelse» som et separat steg (steg 5) under gruppen «Kursdesign». 

Videre er alt som omhandler publisering, promotering og øvrige valg knyttet til kurssiden flyttet inn under de tre ulike målgruppene som vies i under «Publisering». En ny mulighet er at du nå kan tilpasse hvilken informasjon som skal vises til hvem. Med utgangspunkt i det du har valgt under steg 5 «Navngivelse», kan du tilpasse hvem som skal krediteres for de ulike målgruppene. 

Kreditering av instruktører vil eksempelvis ikke være like relevant for en bruker som vil ha en egen kopi av et kurs til tilpassing og gjennomføring, som det vil være for noen som skal ta et kurs.

Til sist er det nå mulig å velge separate oppsett for kurskortene for alle de tre ulike målgruppene.

For dere som er instruktører på kurs

Instruktører har nå fått mer kontroll på kursene med at de også kan ta bort og legge til innhold. Dermed kan du finne et kurs som er tilgjengelig for instruktører og gjøre tilpasninger på det før du bruker det.

Resultatvisningen er også forbedret med at du nå kan bytte mellom visning med elevene som utgangspunkt eller innholdet. Visningen per elev viser som før, alle resultatene eleven har, mens visningen som starter med innhold viser hvordan alle elever har gjort det på de forskjellige oppgavene. Dermed får du som instruktør et bedre overblikk over den enkelte modul og ressurser elevene har gått gjennom.

Resultatvisning

Alle ressurser i et kurs må være publiserte for at de skal vises i kurset. Vi har derfor lagt til en sjekk som kjøres når du setter et kurs til publisert som sjekker om ressursene i kurset har korrekt status.

Publiseringskontrollen vil også liste opp ressurser med lisenser som kan begrense videre bruk av kurset som f.eks. CC-NC som ikke tillater kommersiell bruk av et innhold. Les mer om Creative Commons-lisensiering på Creativecommons.org.    

Merk: dersom du har publisert et kurs for kursdeltakere og så publiserer det for instruktører og kursdesignere etterpå, vil ikke publiseringskontrollen kjøres.

Endringer og forbedringer som gjelder alle

Søket er forbedret slik at det er enklere å finne kurs, den generelle ytelsen er forbedret og kurs laget med innholdet fra NDLA er litt oppdatert slik at poeng fra oppgavene underveis virker slik som poeng i andre kurs. Hvis du ikke kjenner til kurs laget med innhold fra NDLA og underviser eller er elev i videregående bør du sjekke ut https://edstep.com/marketplace/for-learners?q=ndla og https://edstep.com/marketplace/for-instructors?q=ndla

EdStep januar-release 2019

Vår største oppdatering så langt i EdSteps historie består av omfattende endringer av både forfatterverktøyet og avspiller.

Kurseditoren – bygging av kurs

Vi har gjort omfattende endringer i editoren som skal komme deg som bygger og tilrettelegger kurs tilgode. Gjennom store forbedringer knyttet til regler, kan du nå sette opp krav til gjennomføring av aktiviteter og moduler som gjør at instruktøren vil kunne ha full kontroll på progresjonen til kursdeltakerne. Foreløpig er det støtte for å sette krav i form av poengsum (score) og tidsbruk, og basert på dette kan man lede studenter videre til valgfrie aktiviteter, eller kreve at innholdet repeteres.

Som forfatter av et kurs er det nå også mulig å ta betalt fra andre instruktører som ønsker å kjøre ditt kurs. Dersom du åpner opp for dette, får kurset ditt automatisk en lisens som gir andre lov til å bruke kurset på visse vilkår (litt mer om dette under “Utgiver” lengre ned). Vi har fått på plass et sofistikert system for å sjekke at alt innholdet i kurset ditt møter disse vilkårene og gir beskjed dersom f.eks. en aktivitet har en lisens som tilsier at den ikke kan deles.

Et annet fokusområde i denne releasen har vært å tilby bedre kontroll på kursene i forbindelse med promotering. Nå får du nå langt flere tilpasningsmuligheter på kurskortet som ligger på markedsplassen og ikke minst på kursets forhåndsvisning.

For å få plass til all nyfunkjsonalitet har vi bygd om editoren fra bunnen av. I stedet for horisontale faner er den nå basert på en vertikal meny. Enkelte ting har nå blitt flyttet til nye  og egne “steg”, eller bakt inn i eksisterende slik at den som oppretter kurset skal forholde seg om de rette tingene til rett tid. Editoren er nå bygd opp av følgende bolker:

A: Kursbygger
B: Utgiver
C: Instruktør

A: Kursbygger

De ulike stegene i bolken “Kursbygger”.

Vi har fjernet hele konfigurer-fanen og bakt dette inn i form av regler. Du kan nå sette regler for alle ulike nivå: kurs, modul og aktivitet. Ulike regler gir deg mulighet til å definere ulike scenarioer basert på poeng. Ut fra score kan du nå bestemme om deltaker vil få en helt annen oppgave, prøve oppgaven på nytt eller sendes videre til neste. I tillegg velger du hvilken tilbakemelding som skal gis for basert på poeng.
Vi har nå lagt til valget “Ett forsøk” i selve kursbyggeren for å enkelt kunne sette opp eksamens- og sertifiseringsmoduler.

Alle reglene baserer seg på poeng (oppnådde poeng av “max score” og du kan også enkelt juster “vekten” på en oppgave ved å øke eller redusere poengsummen.
NB! Standard for alle eksisterende kurs er at regler er avslått. For å benytte regler på disse må du først aktivere dem på overordnet kursnivå og så åpne og lagre ressursenene som du vil knytte regler til i kurset.

Her ser du et eksempel på regler for en modul med to aktiviteter. Basert på oppgavene i modulen, kan kursdeltaker få maksimalt tre poeng. Dersom deltaker får null poeng, må deltaker gjenta modulen. Får deltaker to eller flere, låses neste modul opp. Klikk på bildet for større visning.

Når du aktiverer regler legger vi alltid til  én standardregel (default) på alle ressurser du legger inn i kurset:
– Ressurser som returnerer poeng:  Dersom man oppnår null poeng eller mer går man videre til neste ressurs
– Ressurser som ikke returnerer poeng: Dersom man ser på ressursen i null sekunder eller mer går man videre til neste ressurs.

Om du endrer på en av disse autogenererte grunnreglene, vil de bare legges til på nytt, slik at de alltid skal finnes. Dette har vi gjort for å sikre at det alltid finnes regler for hva som skal skje dersom man IKKE oppnår det kravet du legger til en aktivitet.

B: Utgiver

De ulike stegene i bolken “Utgiver”.

Under denne bolken kan du blant annet forvalte dine ideelle og kommersielle rettigheter til kurset og innhold gjennom lisensiering. Her har du tre valg:

 1. Du gjør kurset er åpent for gjennomføring av kursdeltakere, mot eller uten betaling. NB: Betaling slås på under “tilgjengelighet” da dette er knyttet til den konkrete gjennomføringen av kurset
 2. Du tillater at andre instruktører kan kopiere og bruke kurset, mot eller uten betaling. Instruktører som har fått tilgang til ditt kurs vil kunne tilpasse det ved å fjerne/legge til ressurser, eller evt modifisere ressurser slik at det passer i den konteksten det er tenkt. Men: Instruktører vil ikke kunne re-selge eller på annen måte re-distribuere ditt modifiserte kurs uten at du eksplisitt tillater det (se neste punkt).
 3. Du tillater at kurset kan kopieres og endres fritt av andre redaktører, samt at disse får retten til  å viderdistribuere det om ønskelig. Til dette benyttes en Creative Commons lisens-veiviser som gir deg valget mellom seks ulike lisenser. Mulighet til å ta betalt for dette valget kommer snart.

Et viktig steg ved distribuering av kurs er mulighet for forhåndsvisning av produktet. Du kan nå gjøre innstillinger knyttet til visning av nøkkelinformasjon om kurset som forfattere, læringsmål, og oversikt over innholdet. Dette betyr at du nå får bedre kontroll over promotering av instruktører, forfattere og utgivere i tillegg til visning av organisasjon.

C: Instruktør

De ulike stegene i bolken “Instruktør”.

Vi har nå samlet alt som har med gjennomføring av kursene i en bolk.
Her får du kontroll på all tilgangsstyring, enten det gjelder krav om pålogging for kursdeltakere, betaling og avgrensing av tilgjengelighet basert på dato – både for påmeldingen og gjennomføringen. Her gir du også tilgang til de brukerne som skal ha instruktørtilgang. Videre kan du tilpasse kursets forside for visning og sist men ikke minst, se fremdrift og resultater på kursdeltakerne dine.

Kursavspilleren – gjennomføring av kurs

Nytt design for selve kursgjennomføringen er noe vi har jobbet med en stund, og nå gjør vi store endringer for at kurs skal fungere bedre på mobile enheter. Vi har rett og slett tenkt “mobile first ” fordi mange av våre brukere gjennomfører kursene ved bruk av små skjermer.

Tredelt bilde hvor første bilde viser den nye modul-introduksjonen som viser modulens læringsmål og hva som kreves for kunne gå videre til neste modul. Neste bilde viser en åpen ressurs, og det tredje bildet viser oppsummeringen og flyten mellom ressursene i modulen. Klikk på bildet for stor versjon.

Vi har valgt et scrolle-konsept hvor navigasjon nå foregår nederst på skjermen hvor bruker blar seg nedover i innholdet. I arbeidsflyten veksler det mellom selve aktiviteten, som nærmest tar hele vinduet/skjermen, og et mellomsteg som både informerer om resultat/status og eventuelle krav til neste aktivitet. På den måten vil man både oppnå full fokus på aktivitetene, samtidig som man får opplysninger før/etter som er nødvendig motivasjon og en forutsigbar læringsopplevelse.

Kommer

 • Kurskoder – hver gjennomføring av kurset får en unik kurskode. Enkelt å distribuere – enkelt å holde styr på.
 • Helt nytt innholdsbibliotek – vi bygger om EdLib for å gjøre bygging av innhold enklere.

EdStep 17.04.4 Release Notes

Bug Fixes

 • A bug that caused the filtering of resources by keyword in the Content Explorer to not work has been fixed.
 • A bug causing the incorrect display of the chosen Dewey Decimal Classification topics to not be correctly displayed in the Review tab (of the course editor) has been fixed.
 • A bug causing the list of resources to not correctly refresh in the course editor after adding, deleting, and/or editing resources has been fixed.
 • A bug causing a vertical scrollbar to be displayed in the authentication dialog on Safari has been fixed.

Features

 • Manually unlocking sections and activities was already possible after the initial release of the new course editor. It’s worth mentioning again, however, because several customers have specifically requested this feature since then 🙂

Improvements

 • It is now possible to re-order both sections and resources (within sections). This feature was already available in the legacy course editor and was dropped from the initial release of the new course editor.
 • It is not necessary to un-publish a course to allow for changes to be made to the course. Before, to make changes to an already published course (with course results), the un-publishing of the course was mandatory.

Known Issues

 • Moving resources between sections is not supported (yet).

More to come. Stay tuned.

EdStep 17.04.3 Release Notes

Bug Fixes

 • A bug that caused the an infinite loop when uploading an image in Microsoft Edge has been fixed.
 • A bug that caused an error when clicking on the Cancel button in the Content Author has been fixed.
 • The bug causing the date range picker component in the new course editor to intermittently initialise incorrectly resulting in “NaN” being displayed, has been fixed.
 • Miscellaneous translation-related and language-handling bugs have been fixed, all of which affected the new course editor.
 • Miscellaneous minor UI issues in the new course editor have been fixed.
 • The menu on the landing page has been fixed for mobile devices.

Features

 • It is now possible to upload images for sections in the new course editor.

Improvements

 • Activity weighting has been added to the new course editor. That is, it is now possible to distribute 100% among all of the available resources in a section to specify how much each resource contributes to the scoring of the overall section.
 • The authentication dialog is now fully responsive making it easier to sign in or sign up on mobile devices.
 • When selecting a resource with a Creative Commons license to include in your course is it now possible to choose between using the resource (without making a copy) and editing a resource (which will make a copy of the original resource). The new behaviour mitigates the issue of having numerous identical copies of the same resource.
 • Minimum pass requirements for resources has found its way back into the new course editor.

Known Issues

 • If a course in un-published and edited without reloading EdStep, the application will make a copy of the section that is being edited which will disappear when reloading the page. This issue will be fixed in an upcoming release.

More to come. Stay tuned.

EdStep 17.03.1 Release Notes

Bug Fixes

 • The bug that caused the module settings dialog to appear too far to the left on smaller screen sizes has been fixed.

Improvements

 • It is now possible to invite multiple learners to a course by providing a comma-separated list. Before, each learner had to be added separately to the list of learners for a course.
 • EdStep will now switch language based on the browser’s language settings. Before, the default language for EdStep was English regardless of the preferred language setting in the browser.

Known Issues

 • There are no known issues for this release.

More to come. Stay tuned.

EdStep 17.02.3 Release Notes

Bug Fixes

 • A bug that caused a module to not be visible to the students of a course if collaboration on the module had been disabled, has been fixed.
 • A bug (related to the bug mentioned above) making it impossible to remove a module from a course by collaborators (with edit access on the course) if the collaboration on the module had been disabled, has been fixed.

Known Issues

 • No known issues for this release.

More to come. Stay tuned.

EdStep 17.02.2 Release Notes

Bug Fixes

 • The bug that caused saving profile information to fail if the Twitter account the user used to log in did not have a verified email, has been fixed.
 • A bug causing a warning (“Warning! Some users have already used this resource, editing it will reset their progress!”) to be displayed when creating new content or copying content has been fixed.
 • A bug related to the configuration of course access has been fixed. That is, it is now possible to correctly configure a course for 1) authentication-based access, 2) invitation-based access, and 3) a combination of both authentication- and invitation-based access.

Known Issues

 • No known issues for this release.

More to come. Stay tuned.

EdStep 17.02.1 Release Notes

Bug Fixes

 • A bug causing the application to crash if the title of an article was more than 256 characters has been fixed.
 • A bug related to how the system deals with pending invitations to groups (for example, organisations) on user login has been fixed.
 • A bug related to the display of course settings (that is, “Authentication required” vs. “Invitation required”) on the course front page has been fixed.
 • A bug causing an error to be displayed (“An error occurred”) when saving the user profile has been fixed.
 • A minor visual bug related to the “Score to pass” block on the front page of a course has been fixed.

Features

 • The “Organisation” feature that was released in the previous release has been extended with new functionality to allow connecting of courses to an organisation. The user connecting a course to an organisation has to have an Admin role in the organisation. What’s more, the user has to have the appropriate role (for example, Owner or Instructor) in the course which is being added. Finally, members of an organisation can see and subsequently enroll into courses connected to their organisation(s) as learners.

Improvements

 • Flash messages (that is, user facing warnings) will be displayed on top of the dropdown Teach and Learn menus.
 • If the user selects Norwegian from the language dropdown, they will be able to sign in or sign up in Norwegian, as well.
 • The EdLib platform (which EdStep uses to create and reuse educational resources) has been updated with the latest version (1.12) of H5P (making all of the new H5P content types available).
 • More descriptive page titles are now available throughout EdStep.

Known Issues

 • No known issues for this release.

More to come. Stay tuned.

EdStep 17.01.4 Release Notes

Bug Fixes

 • Logging into EdStep using a social media account would on occasion break the user profile page. This bug has now been fixed. Again 🙂

Features

 • A user feedback form has been added to EdStep (in the top menu bar).
 • The first part of the “Organization” feature has been released. In this first release, functionality is limited to creating an organization, providing organization details (logo, contact email address, website, and so forth), and managing the members of an organization.

Improvements

 • No user-facing improvements for this release.

Known Issues

 • No known issues for this release.

More to come. Stay tuned.

EdStep 17.01.3 Release Notes

Bug Fixes

 • Logging in with a social media account (for example, with Facebook or Twitter) caused the user’s profile page to break. This bug has now been fixed.
 • Several H5P-specific translation-related issues have been fixed.
 • Missing translations have been provided for the EdStep course editor.
 • A Safari bug making it almost impossible to sign-up using the iPad has been fixed – thanks Tom 🙂

Features

 • A new visual license selector has been implemented. Before, to choose a license for a resource, a single drop-down menu was provided from which the user could select either a private or a Creative Commons license. The new license selector provides a more helpful and intuitive wizard-like approach to choosing a license including No rights reserved (that is, public domain), all of the Creative Commons licenses, and All rights reserved (that is, full copyright).

Improvements

 • Activity titles are now displayed in the “Learner’s View” (above the resource).
 • The H5P content types have been updated to the latest available version (1.11).
 • The “Shared Content” tab copying feature has been improved to ensure a better user experience. For example, a “Working” message is displayed to provide visual feedback to the user when a resource is being copied. In addition, to prevent (unintended) multiple copies, the Copy button is disabled appropriately. Finally, an appropriate error message is displayed if the copying operation fails.
 • More consistent filtering by tags in the Content Explorer.

Known Issues

 • There are no known issues specific to this release.

More to come. Stay tuned.