Kurskoder: enkelt på utsiden – avansert på innsiden.

Kursdeltaker

Som deltaker av et kurs kan du nå få tilgang til kurset via en kortfattet kurskode. Dette betyr at du enkelt kan søke opp kurset ditt via forsiden til EdStep eller ved å legge den til bak https://edstep.com/code/

Lim inn kurskoden her og trykk start for å komme til kursforsiden.

Instruktør

Kurskodene har gjort det mye enklere for instruktører å håndtere ulike grupper med deltakere på samme kurs. Ved å opprette en ny kurskode kan du på et blunk sette opp egne tilgangs-innstillinger for én konkret gruppe. Dette betyr at du som instruktør slipper å lage kopier av kurset ditt for å justere ting som når påmelding skal starte, når kurset skal være åpent og aktivere betaling og definere pris. For å skille mellom de ulike kurskodene, kan du legge til et navn foran selve koden slik at du enkelt kan finne tilbake til den konkrete gjennomføringen du leter etter i oversikten din.

Dersom du ønsker å dele et kurs på markedsplassen, er det innstillinger fra standard-kurskoden som gjelder. Denne kan du ikke endre navn på og vil alltid hete “standard”.

NB: For alle kurs opprettet FØR kurskoder ble tilgjengelig, må bryteren slås av og så på igjen for at kurskoder skal bli aktivert:

Slå bryteren for “Deltakere kan ta dette kurset” av og på igjen for å aktivere kurskoder.

La andre lage kurskoder på ditt kurs

Som kursdesigner (eier) kan du velge å gi andre innstruktørtilgang via koder. Huk av “Instruktører kan lage egne kurskoder og gjennomføre kurset som det er” under Gjør tilgjengelig > For instruktører og sett ev. ønsket pris.

Da vil en egen knapp dukke opp på kursforsiden som tillater andre brukere å få en egen innstruktørtilgang i form av egne kurskoder på ditt kurs. Alle endringer som gjøres i deres tilgang forblir i deres kopi. Du vil som kurseier få en oversikt over alle kurskodene som opprettes, men kan ikke se resultatene til de som gjennomfører kursene.

Slik ser kursforsiden ut på et kurs hvor instruktører kan lage egne kurskoder.

Har du spørsmål om kurskoder eller løsningen generelt, ikke nøl med å ta kontakt med oss via “Kontakt oss” på forsiden.

EdStep januar-release 2019

Vår største oppdatering så langt i EdSteps historie består av omfattende endringer av både forfatterverktøyet og avspiller.

Kurseditoren – bygging av kurs

Vi har gjort omfattende endringer i editoren som skal komme deg som bygger og tilrettelegger kurs tilgode. Gjennom store forbedringer knyttet til regler, kan du nå sette opp krav til gjennomføring av aktiviteter og moduler som gjør at instruktøren vil kunne ha full kontroll på progresjonen til kursdeltakerne. Foreløpig er det støtte for å sette krav i form av poengsum (score) og tidsbruk, og basert på dette kan man lede studenter videre til valgfrie aktiviteter, eller kreve at innholdet repeteres.

Som forfatter av et kurs er det nå også mulig å ta betalt fra andre instruktører som ønsker å kjøre ditt kurs. Dersom du åpner opp for dette, får kurset ditt automatisk en lisens som gir andre lov til å bruke kurset på visse vilkår (litt mer om dette under “Utgiver” lengre ned). Vi har fått på plass et sofistikert system for å sjekke at alt innholdet i kurset ditt møter disse vilkårene og gir beskjed dersom f.eks. en aktivitet har en lisens som tilsier at den ikke kan deles.

Et annet fokusområde i denne releasen har vært å tilby bedre kontroll på kursene i forbindelse med promotering. Nå får du nå langt flere tilpasningsmuligheter på kurskortet som ligger på markedsplassen og ikke minst på kursets forhåndsvisning.

For å få plass til all nyfunkjsonalitet har vi bygd om editoren fra bunnen av. I stedet for horisontale faner er den nå basert på en vertikal meny. Enkelte ting har nå blitt flyttet til nye  og egne “steg”, eller bakt inn i eksisterende slik at den som oppretter kurset skal forholde seg om de rette tingene til rett tid. Editoren er nå bygd opp av følgende bolker:

A: Kursbygger
B: Utgiver
C: Instruktør

A: Kursbygger

De ulike stegene i bolken “Kursbygger”.

Vi har fjernet hele konfigurer-fanen og bakt dette inn i form av regler. Du kan nå sette regler for alle ulike nivå: kurs, modul og aktivitet. Ulike regler gir deg mulighet til å definere ulike scenarioer basert på poeng. Ut fra score kan du nå bestemme om deltaker vil få en helt annen oppgave, prøve oppgaven på nytt eller sendes videre til neste. I tillegg velger du hvilken tilbakemelding som skal gis for basert på poeng.
Vi har nå lagt til valget “Ett forsøk” i selve kursbyggeren for å enkelt kunne sette opp eksamens- og sertifiseringsmoduler.

Alle reglene baserer seg på poeng (oppnådde poeng av “max score” og du kan også enkelt juster “vekten” på en oppgave ved å øke eller redusere poengsummen.
NB! Standard for alle eksisterende kurs er at regler er avslått. For å benytte regler på disse må du først aktivere dem på overordnet kursnivå og så åpne og lagre ressursenene som du vil knytte regler til i kurset.

Her ser du et eksempel på regler for en modul med to aktiviteter. Basert på oppgavene i modulen, kan kursdeltaker få maksimalt tre poeng. Dersom deltaker får null poeng, må deltaker gjenta modulen. Får deltaker to eller flere, låses neste modul opp. Klikk på bildet for større visning.

Når du aktiverer regler legger vi alltid til  én standardregel (default) på alle ressurser du legger inn i kurset:
– Ressurser som returnerer poeng:  Dersom man oppnår null poeng eller mer går man videre til neste ressurs
– Ressurser som ikke returnerer poeng: Dersom man ser på ressursen i null sekunder eller mer går man videre til neste ressurs.

Om du endrer på en av disse autogenererte grunnreglene, vil de bare legges til på nytt, slik at de alltid skal finnes. Dette har vi gjort for å sikre at det alltid finnes regler for hva som skal skje dersom man IKKE oppnår det kravet du legger til en aktivitet.

B: Utgiver

De ulike stegene i bolken “Utgiver”.

Under denne bolken kan du blant annet forvalte dine ideelle og kommersielle rettigheter til kurset og innhold gjennom lisensiering. Her har du tre valg:

 1. Du gjør kurset er åpent for gjennomføring av kursdeltakere, mot eller uten betaling. NB: Betaling slås på under “tilgjengelighet” da dette er knyttet til den konkrete gjennomføringen av kurset
 2. Du tillater at andre instruktører kan kopiere og bruke kurset, mot eller uten betaling. Instruktører som har fått tilgang til ditt kurs vil kunne tilpasse det ved å fjerne/legge til ressurser, eller evt modifisere ressurser slik at det passer i den konteksten det er tenkt. Men: Instruktører vil ikke kunne re-selge eller på annen måte re-distribuere ditt modifiserte kurs uten at du eksplisitt tillater det (se neste punkt).
 3. Du tillater at kurset kan kopieres og endres fritt av andre redaktører, samt at disse får retten til  å viderdistribuere det om ønskelig. Til dette benyttes en Creative Commons lisens-veiviser som gir deg valget mellom seks ulike lisenser. Mulighet til å ta betalt for dette valget kommer snart.

Et viktig steg ved distribuering av kurs er mulighet for forhåndsvisning av produktet. Du kan nå gjøre innstillinger knyttet til visning av nøkkelinformasjon om kurset som forfattere, læringsmål, og oversikt over innholdet. Dette betyr at du nå får bedre kontroll over promotering av instruktører, forfattere og utgivere i tillegg til visning av organisasjon.

C: Instruktør

De ulike stegene i bolken “Instruktør”.

Vi har nå samlet alt som har med gjennomføring av kursene i en bolk.
Her får du kontroll på all tilgangsstyring, enten det gjelder krav om pålogging for kursdeltakere, betaling og avgrensing av tilgjengelighet basert på dato – både for påmeldingen og gjennomføringen. Her gir du også tilgang til de brukerne som skal ha instruktørtilgang. Videre kan du tilpasse kursets forside for visning og sist men ikke minst, se fremdrift og resultater på kursdeltakerne dine.

Kursavspilleren – gjennomføring av kurs

Nytt design for selve kursgjennomføringen er noe vi har jobbet med en stund, og nå gjør vi store endringer for at kurs skal fungere bedre på mobile enheter. Vi har rett og slett tenkt “mobile first ” fordi mange av våre brukere gjennomfører kursene ved bruk av små skjermer.

Tredelt bilde hvor første bilde viser den nye modul-introduksjonen som viser modulens læringsmål og hva som kreves for kunne gå videre til neste modul. Neste bilde viser en åpen ressurs, og det tredje bildet viser oppsummeringen og flyten mellom ressursene i modulen. Klikk på bildet for stor versjon.

Vi har valgt et scrolle-konsept hvor navigasjon nå foregår nederst på skjermen hvor bruker blar seg nedover i innholdet. I arbeidsflyten veksler det mellom selve aktiviteten, som nærmest tar hele vinduet/skjermen, og et mellomsteg som både informerer om resultat/status og eventuelle krav til neste aktivitet. På den måten vil man både oppnå full fokus på aktivitetene, samtidig som man får opplysninger før/etter som er nødvendig motivasjon og en forutsigbar læringsopplevelse.

Kommer

 • Kurskoder – hver gjennomføring av kurset får en unik kurskode. Enkelt å distribuere – enkelt å holde styr på.
 • Helt nytt innholdsbibliotek – vi bygger om EdLib for å gjøre bygging av innhold enklere.

Roadmap 2016-2017

Q4 2016

 • Groups and organizations: create and manage open or closed groups, membership, roles, and privileges
 • Revised course editor: extended metadata support, new user interface, and improved workflow
 • API for versioning and licensing
 • API for top-level topics (based on the Dewey Decimal System)
 • Integration with LearnPlayground

Q1 2017

 • Edstep for Business: manage employees, manage content for internal or external use
 • Launching the Flow course concept
 • API for attribution
 • Improved Learning eXperience: Planning/notification, badges and rewards, improved security, and support for tests/exams
 • Marketplace for courses and open content
 • Support for payments
 • EdLib-related enhancements (improved LTI support, improved GUI)

Q2 2017

 • EdLib plugin support for “oerpin” (pinteresting OER)
 • API for learning contexts
 • API for adding, maintaining, and using educational standards/curricula
 • API for hierarchical topics and subject ontologies
 • Support for conceptual learning
 • Integration with H5P‘s h5p.com and h5pstore.com

Q3 2017

 • More than 100.000 OERs available in EdLib
 • Support for open exams
 • Core functionality for a global personal learning environment
 • OER freelancing marketplace
 • Enhanced OER community support

Q4 2017

 • Open API for the recommendation engine