Nyheter i siste versjon

EdStep er nå oppdatert med flere forbedringer, mest for de av dere som lager kurs eller underviser, men også litt for dere som tar kurs. Her er noen utvalgte hovedpunkter.

For deg som lager kurs

Du har nå bedre kontroll på hvordan kursene vises på markedsplassen og hvordan kursene promoteres. I tillegg til at du enkelt kan bruke kurs med klassen din kan du også gjøre kurset tilgjengelig for andre. Du finner innstillinger for dette under menygruppen «Publisering» i venstremenyen.

Her kan du velge hvem kurset er tilgjengelig for og under hvilke vilkår de er tilgjengelige. Du kan til og med sette at kursdeltakere og instruktører må betale for kurset. Du bestemmer.  

Vi har jobbet mye med kreditering, eller navngivelse – altså at personer og organisasjoner skal kunne krediteres korrekt. Derfor har vi omorganisert en del og du finner «Navngivelse» som et separat steg (steg 5) under gruppen «Kursdesign». 

Videre er alt som omhandler publisering, promotering og øvrige valg knyttet til kurssiden flyttet inn under de tre ulike målgruppene som vies i under «Publisering». En ny mulighet er at du nå kan tilpasse hvilken informasjon som skal vises til hvem. Med utgangspunkt i det du har valgt under steg 5 «Navngivelse», kan du tilpasse hvem som skal krediteres for de ulike målgruppene. 

Kreditering av instruktører vil eksempelvis ikke være like relevant for en bruker som vil ha en egen kopi av et kurs til tilpassing og gjennomføring, som det vil være for noen som skal ta et kurs.

Til sist er det nå mulig å velge separate oppsett for kurskortene for alle de tre ulike målgruppene.

For dere som er instruktører på kurs

Instruktører har nå fått mer kontroll på kursene med at de også kan ta bort og legge til innhold. Dermed kan du finne et kurs som er tilgjengelig for instruktører og gjøre tilpasninger på det før du bruker det.

Resultatvisningen er også forbedret med at du nå kan bytte mellom visning med elevene som utgangspunkt eller innholdet. Visningen per elev viser som før, alle resultatene eleven har, mens visningen som starter med innhold viser hvordan alle elever har gjort det på de forskjellige oppgavene. Dermed får du som instruktør et bedre overblikk over den enkelte modul og ressurser elevene har gått gjennom.

Resultatvisning

Alle ressurser i et kurs må være publiserte for at de skal vises i kurset. Vi har derfor lagt til en sjekk som kjøres når du setter et kurs til publisert som sjekker om ressursene i kurset har korrekt status.

Publiseringskontrollen vil også liste opp ressurser med lisenser som kan begrense videre bruk av kurset som f.eks. CC-NC som ikke tillater kommersiell bruk av et innhold. Les mer om Creative Commons-lisensiering på Creativecommons.org.    

Merk: dersom du har publisert et kurs for kursdeltakere og så publiserer det for instruktører og kursdesignere etterpå, vil ikke publiseringskontrollen kjøres.

Endringer og forbedringer som gjelder alle

Søket er forbedret slik at det er enklere å finne kurs, den generelle ytelsen er forbedret og kurs laget med innholdet fra NDLA er litt oppdatert slik at poeng fra oppgavene underveis virker slik som poeng i andre kurs. Hvis du ikke kjenner til kurs laget med innhold fra NDLA og underviser eller er elev i videregående bør du sjekke ut https://edstep.com/marketplace/for-learners?q=ndla og https://edstep.com/marketplace/for-instructors?q=ndla