Course Certificate

The ability to configure a course to provide the students with an end-of-course certificate has been added to Edstep.

Currently, there are two modes to provide the student with a course certificate:

 • Automatically, when the course is passed, based on requirements set by the instructor
 • Manually, by the instructor on a student-by-student basis
Edstep Certificate Settings
Edstep Certificate Settings

Over time, we’ll add more functionality to the course certificate feature. For example, in the future it will be possible to provide your own certificate design and customise the certificate text.

Edstep Course Certificate

The end-of-course experience, including the obtaining of a certificate, is a hugely important part of the overall learning experience. Consequently, with the majority of the current “Summer 2020” features in place for Edstep, we will be focusing on improving and polishing the overall learner journey all the way from the learner seeing a course in their social media feed, signing up for the course, taking the course and getting feedback with regards to how they are doing, finishing the course and getting a certificate to show that they have passed the course to finally recommending the course to their peers and friends.

If you have any questions with regards to Edstep in general or Edstep’s new course certificate feature in particular, then don’t hesitate to get in touch with us.

Millionaire Game Improvements

Learning should also be fun. The Millionaire Game, based on the well-known show “Who wants to be a millionaire?” can provide learners with a well-earned break and a bit of fun in between the other, more serious, activities in their courses.

Millionaire Game in Edstep
Millionaire Game in Edstep

Both Edstep and our gamification-based learning tool Gamilab have had the ability to include the Millionaire Game as part of their courses and games for quite some time now. However, in Edstep there were some problems with how the game ended inside of the Edstep course player together with a bug affecting how points obtained in the Millionaire Game were reported back to Edstep. These issues have now been fixed and we are looking forward to seeing how our community of course creators and designers incorporate the Millionaire Game into their courses and games, respectively.

If you have any questions with regards to the Millionaire Game in Edstep or Gamilab, then don’t hesitate to get in touch with us.

Nyheter i siste versjon

EdStep er nå oppdatert med flere forbedringer, mest for de av dere som lager kurs eller underviser, men også litt for dere som tar kurs. Her er noen utvalgte hovedpunkter.

For deg som lager kurs

Du har nå bedre kontroll på hvordan kursene vises på markedsplassen og hvordan kursene promoteres. I tillegg til at du enkelt kan bruke kurs med klassen din kan du også gjøre kurset tilgjengelig for andre. Du finner innstillinger for dette under menygruppen «Publisering» i venstremenyen.

Her kan du velge hvem kurset er tilgjengelig for og under hvilke vilkår de er tilgjengelige. Du kan til og med sette at kursdeltakere og instruktører må betale for kurset. Du bestemmer.  

Vi har jobbet mye med kreditering, eller navngivelse – altså at personer og organisasjoner skal kunne krediteres korrekt. Derfor har vi omorganisert en del og du finner «Navngivelse» som et separat steg (steg 5) under gruppen «Kursdesign». 

Videre er alt som omhandler publisering, promotering og øvrige valg knyttet til kurssiden flyttet inn under de tre ulike målgruppene som vies i under «Publisering». En ny mulighet er at du nå kan tilpasse hvilken informasjon som skal vises til hvem. Med utgangspunkt i det du har valgt under steg 5 «Navngivelse», kan du tilpasse hvem som skal krediteres for de ulike målgruppene. 

Kreditering av instruktører vil eksempelvis ikke være like relevant for en bruker som vil ha en egen kopi av et kurs til tilpassing og gjennomføring, som det vil være for noen som skal ta et kurs.

Til sist er det nå mulig å velge separate oppsett for kurskortene for alle de tre ulike målgruppene.

For dere som er instruktører på kurs

Instruktører har nå fått mer kontroll på kursene med at de også kan ta bort og legge til innhold. Dermed kan du finne et kurs som er tilgjengelig for instruktører og gjøre tilpasninger på det før du bruker det.

Resultatvisningen er også forbedret med at du nå kan bytte mellom visning med elevene som utgangspunkt eller innholdet. Visningen per elev viser som før, alle resultatene eleven har, mens visningen som starter med innhold viser hvordan alle elever har gjort det på de forskjellige oppgavene. Dermed får du som instruktør et bedre overblikk over den enkelte modul og ressurser elevene har gått gjennom.

Resultatvisning

Alle ressurser i et kurs må være publiserte for at de skal vises i kurset. Vi har derfor lagt til en sjekk som kjøres når du setter et kurs til publisert som sjekker om ressursene i kurset har korrekt status.

Publiseringskontrollen vil også liste opp ressurser med lisenser som kan begrense videre bruk av kurset som f.eks. CC-NC som ikke tillater kommersiell bruk av et innhold. Les mer om Creative Commons-lisensiering på Creativecommons.org.    

Merk: dersom du har publisert et kurs for kursdeltakere og så publiserer det for instruktører og kursdesignere etterpå, vil ikke publiseringskontrollen kjøres.

Endringer og forbedringer som gjelder alle

Søket er forbedret slik at det er enklere å finne kurs, den generelle ytelsen er forbedret og kurs laget med innholdet fra NDLA er litt oppdatert slik at poeng fra oppgavene underveis virker slik som poeng i andre kurs. Hvis du ikke kjenner til kurs laget med innhold fra NDLA og underviser eller er elev i videregående bør du sjekke ut https://edstep.com/marketplace/for-learners?q=ndla og https://edstep.com/marketplace/for-instructors?q=ndla

Kurskoder: enkelt på utsiden – avansert på innsiden.

Kursdeltaker

Som deltaker av et kurs kan du nå få tilgang til kurset via en kortfattet kurskode. Dette betyr at du enkelt kan søke opp kurset ditt via forsiden til EdStep eller ved å legge den til bak https://edstep.com/code/

Lim inn kurskoden her og trykk start for å komme til kursforsiden.

Instruktør

Kurskodene har gjort det mye enklere for instruktører å håndtere ulike grupper med deltakere på samme kurs. Ved å opprette en ny kurskode kan du på et blunk sette opp egne tilgangs-innstillinger for én konkret gruppe. Dette betyr at du som instruktør slipper å lage kopier av kurset ditt for å justere ting som når påmelding skal starte, når kurset skal være åpent og aktivere betaling og definere pris. For å skille mellom de ulike kurskodene, kan du legge til et navn foran selve koden slik at du enkelt kan finne tilbake til den konkrete gjennomføringen du leter etter i oversikten din.

Dersom du ønsker å dele et kurs på markedsplassen, er det innstillinger fra standard-kurskoden som gjelder. Denne kan du ikke endre navn på og vil alltid hete “standard”.

NB: For alle kurs opprettet FØR kurskoder ble tilgjengelig, må bryteren slås av og så på igjen for at kurskoder skal bli aktivert:

Slå bryteren for “Deltakere kan ta dette kurset” av og på igjen for å aktivere kurskoder.

La andre lage kurskoder på ditt kurs

Som kursdesigner (eier) kan du velge å gi andre innstruktørtilgang via koder. Huk av “Instruktører kan lage egne kurskoder og gjennomføre kurset som det er” under Gjør tilgjengelig > For instruktører og sett ev. ønsket pris.

Da vil en egen knapp dukke opp på kursforsiden som tillater andre brukere å få en egen innstruktørtilgang i form av egne kurskoder på ditt kurs. Alle endringer som gjøres i deres tilgang forblir i deres kopi. Du vil som kurseier få en oversikt over alle kurskodene som opprettes, men kan ikke se resultatene til de som gjennomfører kursene.

Slik ser kursforsiden ut på et kurs hvor instruktører kan lage egne kurskoder.

Har du spørsmål om kurskoder eller løsningen generelt, ikke nøl med å ta kontakt med oss via “Kontakt oss” på forsiden.

EdStep januar-release 2019

Vår største oppdatering så langt i EdSteps historie består av omfattende endringer av både forfatterverktøyet og avspiller.

Kurseditoren – bygging av kurs

Vi har gjort omfattende endringer i editoren som skal komme deg som bygger og tilrettelegger kurs tilgode. Gjennom store forbedringer knyttet til regler, kan du nå sette opp krav til gjennomføring av aktiviteter og moduler som gjør at instruktøren vil kunne ha full kontroll på progresjonen til kursdeltakerne. Foreløpig er det støtte for å sette krav i form av poengsum (score) og tidsbruk, og basert på dette kan man lede studenter videre til valgfrie aktiviteter, eller kreve at innholdet repeteres.

Som forfatter av et kurs er det nå også mulig å ta betalt fra andre instruktører som ønsker å kjøre ditt kurs. Dersom du åpner opp for dette, får kurset ditt automatisk en lisens som gir andre lov til å bruke kurset på visse vilkår (litt mer om dette under “Utgiver” lengre ned). Vi har fått på plass et sofistikert system for å sjekke at alt innholdet i kurset ditt møter disse vilkårene og gir beskjed dersom f.eks. en aktivitet har en lisens som tilsier at den ikke kan deles.

Et annet fokusområde i denne releasen har vært å tilby bedre kontroll på kursene i forbindelse med promotering. Nå får du nå langt flere tilpasningsmuligheter på kurskortet som ligger på markedsplassen og ikke minst på kursets forhåndsvisning.

For å få plass til all nyfunkjsonalitet har vi bygd om editoren fra bunnen av. I stedet for horisontale faner er den nå basert på en vertikal meny. Enkelte ting har nå blitt flyttet til nye  og egne “steg”, eller bakt inn i eksisterende slik at den som oppretter kurset skal forholde seg om de rette tingene til rett tid. Editoren er nå bygd opp av følgende bolker:

A: Kursbygger
B: Utgiver
C: Instruktør

A: Kursbygger

De ulike stegene i bolken “Kursbygger”.

Vi har fjernet hele konfigurer-fanen og bakt dette inn i form av regler. Du kan nå sette regler for alle ulike nivå: kurs, modul og aktivitet. Ulike regler gir deg mulighet til å definere ulike scenarioer basert på poeng. Ut fra score kan du nå bestemme om deltaker vil få en helt annen oppgave, prøve oppgaven på nytt eller sendes videre til neste. I tillegg velger du hvilken tilbakemelding som skal gis for basert på poeng.
Vi har nå lagt til valget “Ett forsøk” i selve kursbyggeren for å enkelt kunne sette opp eksamens- og sertifiseringsmoduler.

Alle reglene baserer seg på poeng (oppnådde poeng av “max score” og du kan også enkelt juster “vekten” på en oppgave ved å øke eller redusere poengsummen.
NB! Standard for alle eksisterende kurs er at regler er avslått. For å benytte regler på disse må du først aktivere dem på overordnet kursnivå og så åpne og lagre ressursenene som du vil knytte regler til i kurset.

Her ser du et eksempel på regler for en modul med to aktiviteter. Basert på oppgavene i modulen, kan kursdeltaker få maksimalt tre poeng. Dersom deltaker får null poeng, må deltaker gjenta modulen. Får deltaker to eller flere, låses neste modul opp. Klikk på bildet for større visning.

Når du aktiverer regler legger vi alltid til  én standardregel (default) på alle ressurser du legger inn i kurset:
– Ressurser som returnerer poeng:  Dersom man oppnår null poeng eller mer går man videre til neste ressurs
– Ressurser som ikke returnerer poeng: Dersom man ser på ressursen i null sekunder eller mer går man videre til neste ressurs.

Om du endrer på en av disse autogenererte grunnreglene, vil de bare legges til på nytt, slik at de alltid skal finnes. Dette har vi gjort for å sikre at det alltid finnes regler for hva som skal skje dersom man IKKE oppnår det kravet du legger til en aktivitet.

B: Utgiver

De ulike stegene i bolken “Utgiver”.

Under denne bolken kan du blant annet forvalte dine ideelle og kommersielle rettigheter til kurset og innhold gjennom lisensiering. Her har du tre valg:

 1. Du gjør kurset er åpent for gjennomføring av kursdeltakere, mot eller uten betaling. NB: Betaling slås på under “tilgjengelighet” da dette er knyttet til den konkrete gjennomføringen av kurset
 2. Du tillater at andre instruktører kan kopiere og bruke kurset, mot eller uten betaling. Instruktører som har fått tilgang til ditt kurs vil kunne tilpasse det ved å fjerne/legge til ressurser, eller evt modifisere ressurser slik at det passer i den konteksten det er tenkt. Men: Instruktører vil ikke kunne re-selge eller på annen måte re-distribuere ditt modifiserte kurs uten at du eksplisitt tillater det (se neste punkt).
 3. Du tillater at kurset kan kopieres og endres fritt av andre redaktører, samt at disse får retten til  å viderdistribuere det om ønskelig. Til dette benyttes en Creative Commons lisens-veiviser som gir deg valget mellom seks ulike lisenser. Mulighet til å ta betalt for dette valget kommer snart.

Et viktig steg ved distribuering av kurs er mulighet for forhåndsvisning av produktet. Du kan nå gjøre innstillinger knyttet til visning av nøkkelinformasjon om kurset som forfattere, læringsmål, og oversikt over innholdet. Dette betyr at du nå får bedre kontroll over promotering av instruktører, forfattere og utgivere i tillegg til visning av organisasjon.

C: Instruktør

De ulike stegene i bolken “Instruktør”.

Vi har nå samlet alt som har med gjennomføring av kursene i en bolk.
Her får du kontroll på all tilgangsstyring, enten det gjelder krav om pålogging for kursdeltakere, betaling og avgrensing av tilgjengelighet basert på dato – både for påmeldingen og gjennomføringen. Her gir du også tilgang til de brukerne som skal ha instruktørtilgang. Videre kan du tilpasse kursets forside for visning og sist men ikke minst, se fremdrift og resultater på kursdeltakerne dine.

Kursavspilleren – gjennomføring av kurs

Nytt design for selve kursgjennomføringen er noe vi har jobbet med en stund, og nå gjør vi store endringer for at kurs skal fungere bedre på mobile enheter. Vi har rett og slett tenkt “mobile first ” fordi mange av våre brukere gjennomfører kursene ved bruk av små skjermer.

Tredelt bilde hvor første bilde viser den nye modul-introduksjonen som viser modulens læringsmål og hva som kreves for kunne gå videre til neste modul. Neste bilde viser en åpen ressurs, og det tredje bildet viser oppsummeringen og flyten mellom ressursene i modulen. Klikk på bildet for stor versjon.

Vi har valgt et scrolle-konsept hvor navigasjon nå foregår nederst på skjermen hvor bruker blar seg nedover i innholdet. I arbeidsflyten veksler det mellom selve aktiviteten, som nærmest tar hele vinduet/skjermen, og et mellomsteg som både informerer om resultat/status og eventuelle krav til neste aktivitet. På den måten vil man både oppnå full fokus på aktivitetene, samtidig som man får opplysninger før/etter som er nødvendig motivasjon og en forutsigbar læringsopplevelse.

Kommer

 • Kurskoder – hver gjennomføring av kurset får en unik kurskode. Enkelt å distribuere – enkelt å holde styr på.
 • Helt nytt innholdsbibliotek – vi bygger om EdLib for å gjøre bygging av innhold enklere.

EdStep 17.04.4 Release Notes

Bug Fixes

 • A bug that caused the filtering of resources by keyword in the Content Explorer to not work has been fixed.
 • A bug causing the incorrect display of the chosen Dewey Decimal Classification topics to not be correctly displayed in the Review tab (of the course editor) has been fixed.
 • A bug causing the list of resources to not correctly refresh in the course editor after adding, deleting, and/or editing resources has been fixed.
 • A bug causing a vertical scrollbar to be displayed in the authentication dialog on Safari has been fixed.

Features

 • Manually unlocking sections and activities was already possible after the initial release of the new course editor. It’s worth mentioning again, however, because several customers have specifically requested this feature since then 🙂

Improvements

 • It is now possible to re-order both sections and resources (within sections). This feature was already available in the legacy course editor and was dropped from the initial release of the new course editor.
 • It is not necessary to un-publish a course to allow for changes to be made to the course. Before, to make changes to an already published course (with course results), the un-publishing of the course was mandatory.

Known Issues

 • Moving resources between sections is not supported (yet).

More to come. Stay tuned.

EdStep 17.04.3 Release Notes

Bug Fixes

 • A bug that caused the an infinite loop when uploading an image in Microsoft Edge has been fixed.
 • A bug that caused an error when clicking on the Cancel button in the Content Author has been fixed.
 • The bug causing the date range picker component in the new course editor to intermittently initialise incorrectly resulting in “NaN” being displayed, has been fixed.
 • Miscellaneous translation-related and language-handling bugs have been fixed, all of which affected the new course editor.
 • Miscellaneous minor UI issues in the new course editor have been fixed.
 • The menu on the landing page has been fixed for mobile devices.

Features

 • It is now possible to upload images for sections in the new course editor.

Improvements

 • Activity weighting has been added to the new course editor. That is, it is now possible to distribute 100% among all of the available resources in a section to specify how much each resource contributes to the scoring of the overall section.
 • The authentication dialog is now fully responsive making it easier to sign in or sign up on mobile devices.
 • When selecting a resource with a Creative Commons license to include in your course is it now possible to choose between using the resource (without making a copy) and editing a resource (which will make a copy of the original resource). The new behaviour mitigates the issue of having numerous identical copies of the same resource.
 • Minimum pass requirements for resources has found its way back into the new course editor.

Known Issues

 • If a course in un-published and edited without reloading EdStep, the application will make a copy of the section that is being edited which will disappear when reloading the page. This issue will be fixed in an upcoming release.

More to come. Stay tuned.

EdStep 17.03.1 Release Notes

Bug Fixes

 • The bug that caused the module settings dialog to appear too far to the left on smaller screen sizes has been fixed.

Improvements

 • It is now possible to invite multiple learners to a course by providing a comma-separated list. Before, each learner had to be added separately to the list of learners for a course.
 • EdStep will now switch language based on the browser’s language settings. Before, the default language for EdStep was English regardless of the preferred language setting in the browser.

Known Issues

 • There are no known issues for this release.

More to come. Stay tuned.

EdStep 17.02.3 Release Notes

Bug Fixes

 • A bug that caused a module to not be visible to the students of a course if collaboration on the module had been disabled, has been fixed.
 • A bug (related to the bug mentioned above) making it impossible to remove a module from a course by collaborators (with edit access on the course) if the collaboration on the module had been disabled, has been fixed.

Known Issues

 • No known issues for this release.

More to come. Stay tuned.

EdStep 17.02.2 Release Notes

Bug Fixes

 • The bug that caused saving profile information to fail if the Twitter account the user used to log in did not have a verified email, has been fixed.
 • A bug causing a warning (“Warning! Some users have already used this resource, editing it will reset their progress!”) to be displayed when creating new content or copying content has been fixed.
 • A bug related to the configuration of course access has been fixed. That is, it is now possible to correctly configure a course for 1) authentication-based access, 2) invitation-based access, and 3) a combination of both authentication- and invitation-based access.

Known Issues

 • No known issues for this release.

More to come. Stay tuned.