DNA og arvelære
Free
Main goal

Du skal kunne forklare hvilke egenskaper som er arvelige, hvordan arvestoffet er bygd opp og organisert.

Du skal forklare celledeling.

Du skal kunne fortelle om Carles Darwin og kunne forklare hvorfor evlousjonsteorien er akseptert av de fleste naturvitere.

Subgoals

Forklar hva som ligger i ordene gen og kromosom

Forklar hvordan DNA-molekylet er bygd opp

Forklar celledeling i vanlige celler og i kjønnsceller

Vit hvordan gener bringes videre til avkommet

Forklar hvordan barnets kjønn bestemmes

Kjenne til Darwin og hans arbeid

Forklar hva som skjer under en mutasjon

Forklare hva naturlig utvalg er

Ha tanker og meninger om etikk og moral rundt frantidens muligheter for å designe organismer ved hjelp av genteknologi

Instructor notes

Utgangspunkt er tatt i Trigger 10

Hva er arv?
DNA- Arvematerialet (fra Viten.no)
Protein
Oppgave om protein
Hvordan smaker PTC?
Oppsummering fra Viten.no
Et lite dypdykk i kromosomer
Hvordan arves egenskaper?
Normal celledeling (mitose)
Dannelse av kjønnsceller (meiose)
Dominant arv
Hvilke gener bringes videre til barna?
DNA- molekylet
Isolere DNA fra hvitløk
Arv og evolusjon
Evolusjonsteorien
Charles Darwin
Naturlig utvalg
Hvorfor er evolusjonsteorien akseptert blandt de fleste naturvitere i dag?
Styrer vi framtidens evolusjon?
Genteknologi gir mange muligheter
Genmodifisering
DNA-analyse i krimsaker
Framtidens evolusjon
Details
Biology -> Microbiology -> Pure Science
Norway , Middle School
Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
5 hours
31 forks
Roles
Authors
Sylvia Nordeng
stormtor@gmail.com
License
Creative Commons - Attribution - Non commercial - Share alike
  • Free
Log In