Elektrisitet og magnetisme
Free
Main goal

I dette kurset skal du lære om hvordan elektrisitet fungerer. Du skal lære hvordan vi kan lage elektrisistet og deretter gjøre et forsøk hvor du bruker en magnet til å finne hvilken vei nord er.

Subgoals

Hva er elektrisitet

Lag et kompass

Magnetisme og elektrisitet
Magnetisme og elektrisitet - introduksjon
Permanente magneter
Magneter og magnetisme
Magnets and Marbles !
Magnets and marbels
Elektrisitet
Lag et kompass
Lag et kompass
Skriv en rapport og last den ned
Details
Pure Science -> Magnetism -> Physics
1 hour
22 forks
Roles
Authors
Tom Forsmo
License
Copyright
  • Free
Log In